Ortopedi
            
  Jinekoloji
     
       Diş Hekimliği
        
          Mol. Biyoloji Gen.
        
                Jinekolojik Onk.
Akademik Çeviri
Olgu sunumu
Akademik makale
Bitirme tezi
Tıp
Kitaplar, dergiler
Monografiler
İnternet siteleri
Transkateter Aort Kapak ...
Son yıllarda gelişen transkateter aort kapak yerleştirilmesi (TAKY) cerrahiye alternatif hale gelmiştir. Ancak ileri yaş ile birlikte böbrek fonksiyonlarında kötüleşmeye yol >>>


Tartışma
Pnömoni mekanik ventilasyon altında izlenen hastalarda sık görülen, tanı koymak amacıyla birden çok faktörün değerlendirmesinin gerektiği mortalitesi ve morbiditesi >>>
Tıbbi Makale Çevirisi

Ulusal veya uluslar arası hakemli dergilerde yayımlanması için hazırladığınız makalelerin, İngilizceye çevirisine yönelik profesyonel hizmetler vermekteyiz. İngilizceye çeviri konusunda zorlanıyorsanız veya çeviri için yeterli vaktiniz yoksa bize ulaşın!

Kontrol ve Redaksiyon

Çevirisi yapılmış akademik makale, olgu sunumu, tez ve her türlü tıbbi belgenin; terim kontrolü, dil bilgisi veya sayfa biçimi yönünden elden geçirilmesi işlemini, uygun fiyatlarla yerine getirmekteyiz.
                        Anasayfa
            
                Hizmetler
     
          Neden Biz?
        
     Güven
        
İletişim
Uzmanlık Alanlarımız

Avantajlarımız
Titiz ve doğru tercüme
Tıbbi tercümede uzmanlık
Zamanında iş teslimi
Cazip fiyat
Ekstra hizmetler
Zor el yazısı çözme
Tıbbi Tercüme
Copyright 2013 English Exam Center / MedikalÇevirim  medikalcevirim.com
0232
421 90 91
Çeviri Örnekleri
Medikal Çeviri Hizmetleri